4. Hardy Boys : Misteri Manusia Kera

by Buku Tua

Hardy Boys – Fenton Hardy minta kepada kedua anaknya untuk menyelidiki hilangnya seorang anak gadis berumur delapan belas tahun. la curiga bahwa gadis itu masuk menjadi anggota jemaat keagamaan yang disebut Anak-anak Noah. Beberapa hari kemudian kedua anak muda itu mendapat tugas yang luar biasa dari seorang penerbit buku komik di New York. Salah satu tokohnya, si Manusia Kera, dipertunjukkan pada siaran bersambung di TV. Tetapi, tiruan si Manusia Kera itu, makhluk yang sungguh hidup, berotot berbongkol-bongkol, telah muncul di mana-mana: di pesta-pesta, di halaman belakang rumah-rumah, membuat kerusakan yang hebat. Apakah tiruan ini hanya seorang badut ataukah ia terlibat dalam suatu komplotan yang lebih jahat?

Frank dan Joe menangani kedua perkara itu dan membongkar suatu rencana yang rumit yang dilakukan oleh sekelompok penjahat. Kedua kakak-beradik Hardy menghadapi penjahat penjahat ini dengan penuh perjuangan yang menegangkan.

You may also like

Leave a Comment